niedziela, 24 listopad 2019 12:34

Stan i ochrona powietrza atmosferycznego

Dnia 5 września bieżącego roku odbył się wykład i prezentacja multimedialna naszego kolegi Sławka Jedliczko „Stan i ochrona powietrza atmosferycznego” który był podzielony na trzy części.

W części pierwszej omówione zostały ogólne wiadomości na temat zanieczyszczenia powietrza, ich wpływ na zdrowie ludzi, koszty opieki zdrowotnej, kondycji ekosystemów, wpływ na środowisko naturalne oraz niszczenia materiałów.

Pan Sławek przedstawił także udział poszczególnych źródeł emisji mających wpływ na stan jakości powietrza. Udział ten przesunął się z sektora energetyki i przemysłu na sektor bytowo-komunalny (tzw. zjawisko niskiej emisji) i transport. Wpływ na to miało zastosowanie bardziej ekologicznych rozwiązań technologicznych natomiast w sektorze bytowo-komunalnym często stosowane są paliwa złej jakości oraz spalane są odpady w nieprzystosowanych do tego celu instalacji grzewczych. Zaczęto również zwracać uwagę na emisję z rolnictwa i hodowli (amoniak, metan).

W części drugiej przedstawiony został stan jakości powietrza w Europie, Polsce, województwie lubelskim oraz w rejonie Puław. Zostały przedstawione wykresy przedstawiające zanieczyszczenie powietrza w zależności od źródeł tj:

  • emisja punktowa pochodząca z energetyki zawodowej i procesów technologicznych w przemyśle,
  • emisję powierzchniową z sektora komunalno-bytowego,
  • emisję liniową ze źródeł związanych z transportem,
  • emisję z rolnictwa w tym z pól uprawnych i hodowli,
  • emisję naturalną pochodzącą z lasów.

Wykresy te pokazują, że 60% - 80% emisji pyłów i gazów w chwili obecnej pochodzi z emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego a emisja amoniaku w 80% z rolnictwa.

Przedstawiona została również emisja zanieczyszczeń pyłów i gazów z Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nas bardzo interesująca gdyż mająca wpływ bezpośredni na nasze najbliższe otoczenie. Należy zauważyć, że Zakłady ograniczyły emisję zanieczyszczeń do poziomu 10% - 20% w stosunku do roku 1985 przy jednoczesnym wzroście produkcji o 100%.

W trzeciej części zostały przedstawione działania jakie zostały podjęte w Unii Europejskiej i Polsce zmierzające do poprawy jakości powietrza.

Przedstawiono czynniki sprawcze i presje poprawy jakości powietrza w myśl zasady „Wszyscy mamy prawo oddychać czystym powietrzem”.

Czynniki sprawcze to:

  • ochrona – zdrowia, środowiska i infrastruktury,
  • gospodarka – zrównoważony rozwój, racjonalne wykorzystanie zasobów, odnawialne źródła energii.

Presje to:

  • prawodawstwo – standardy emisji, produktowe, jakości powietrza, rozwiązania niskoemisyjne,
  • świadomość społeczna.

Przedstawione zostały akty prawne w Unii Europejskiej i obowiązujące w naszym kraju.

Zostały przedstawione założenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza który jest dokumentem strategicznym wyznaczającym cele i kierunki działania jakie się podejmuje i jakie będą podjęte w celu ochrony powietrza atmosferycznego.

Wykład pozwolił nam zrozumieć jak duży wpływ na jakość powietrza ma niska emisja komunalno-bytowa, emisja ze źródeł transportu oraz emisja z rolnictwa i hodowli a nie tylko emisja z energetyki czy przemysłu.

W prezentacji kolega Sławek wykorzystał materiały Ministerstwa Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Polskiej Izby Ekologii, Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.                                      

Bardzo dziękujemy naszemu koledze za wyjątkowo rzetelną informację, fachowość tematu i problematyki która  nas interesuje. Prezentacja multimedialna  pomogła nam w zrozumieniu wielu kwestii dotyczących stanu i ochrony powietrza atmosferycznego.

Czytany 453 razy

Licznik odwiedzin

Dziś:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
Ogółem:
93
219
3497
5562
159737


Twój adres IP:114.119.157.39