Wydrukuj tę stronę
piątek, 14 luty 2020 19:14

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków TPG

ZAPROSZENIE

Na podstawie § 21 i 22 Statutu Towarzystwa, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 3 marca 2020 r. (wtorek) na godz. 18.00 w Izbie Produktu Lokalnego w Gołębiu, ul. Folwarki 2.

Zawiadamia się jednocześnie, że na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Towarzystwa, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz.18.30. Prosimy o punktualne przybycie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 9. Plan pracy Stowarzyszenia na 2020 r.
 10. Podjęcie uchwał i wniosków złożonych przez członków Towarzystwa.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Prezes TPG
Teresa Woszczek

Czytany 334 razy