poniedziałek, 07 czerwiec 2021 07:37

Zaproszenie na Walne Zebranie (Sprawozdawczo - Wyborcze)

 Towarzystwo Przyjaciół Gołębia

 

Gołąb, dnia 7 czerwca 2021 r.

 

Członkowie Towarzystwa

Przyjaciół Gołębia

 

 

Na podstawie § 19 i 22 Statutu Towarzystwa, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków (Sprawozdawczo - Wyborcze) na dzień 22 czerwca 2021 r. (wtorek) na godz. 18.00 w Izbie Produktu Lokalnego w Gołębiu, ul. Folwarki 2.

 Zawiadamia się jednocześnie, że na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Towarzystwa, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 18.15.

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.    Wybór Sekretarza Zebrania.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Towarzystwa za lata 2018 - 2021.

7.    Przedstawienie sprawozdania finansowego za lata 2018 – 2021.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. i złożenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

9.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

10. Wybór organów Stowarzyszenia.

a.     Zarządu,

b.    Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwał i wniosków złożonych przez Komisję Uchwał.

11. Przedstawienie wyników wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

12. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11.Ustalenie głównych kierunków działania i planu pracy na 2021 r.

12.Wolne wnioski i postulaty członków Towarzystwa.

13. Zamkniecie obrad.

 

 

 

Teresa Woszczek
Prezes

 

Czytany 101 razy

Licznik odwiedzin

Dziś:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
Ogółem:
281
277
2033
230
177109


Twój adres IP:35.175.191.36