wtorek, 13 lipiec 2021 07:46

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Gołębia

 Dnia 22 czerwca bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Gołębia. Prezes stowarzyszenia - Teresa Woszczek - powitała zgromadzonych członków.

 Zebranie odbyło się w drugim terminie. Wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania, powołano komisję skrutacyjną, uchwał i wniosków. Podjęto stosowne uchwały.

 Teresa Woszczek przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za okres 2018 - 2020, natomiast Maria Kamola – skarbnik - przedstawiła sprawozdanie finansowe. Jednogłośnie przyjęto obydwa sprawozdania i podjęto stosowne uchwały.

 Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła tajne głosowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Odczytano protokoły Komisji.

 W skład Zarządu weszli następujący członkowie Towarzystwa: Teresa Woszczek, Sławomir Jedliczko, Maria Kamola, Agnieszka Capała, Agnieszka Łuczyńska, Zbigniew Rodzik i Anastazja Bernat.

 Do  Komisji Rewizyjnej weszli reprezentanci: Małgorzata Kamola, Paweł Beczek, Tomasz Kozak.

 Po ukonstytuowaniu prezesem TPG została ponownie Teresa Woszczek, wiceprezesem Sławomir Jedliczko, sekretarzem Agnieszka Capała, skarbnikiem Maria Kamola. Przewodnictwo Komisji Rewizyjnej przypadło Małgorzacie Kamoli. Podjęto stosowne uchwały.

 Potem były szczególne podziękowania i gratulacje. Szczególnie sympatycznie przywitano wieloletnią już Panią Prezes, którą ukoronowano na Królową Towarzystwa Przyjaciół Gołębia. Zgodnie z pomysłem Krysi Jedliczko Teresa Woszczek przyjęła insygnia władzy królewskiej, tj. koronę i piękny szal – jako znaki przyjaznej władzy i nierozerwalnej łączności z członkami i działalnością TPG. W najbliższym czasie udokumentowaniem panowania Królowej Teresy i Jej miłości do idei stowarzyszenia będzie przygotowany specjalny certyfikat królewski.  Bo jak nie Ona… To kto?

 Spotkanie przebiegło w miłej i wesołej atmosferze. Nie zabrakło też owocowego menu, który przygotowali N. i A. Bernatowie oraz Krystyna Jedliczko.

 

Czytany 160 razy

Licznik odwiedzin

Dziś:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
Ogółem:
276
277
1637
4867
194022


Twój adres IP:54.36.149.44